google791f6f9cfe0feda0.html Privacybeleid | Environ-Design.com

©2023 by Giovanni Menswear. Proudly created with Wix.com

Ontvang alle updates en blijf op de hoogte!

PRIVACYBELEID

 

environ-design respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonlijke gegevens. Daarom hebben we een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot volledige transparantie bij onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel (de doelen) en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten op de best mogelijke manier uit te oefenen.

 

Als u meer informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, bezoek dan de website van de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming: https: // autoriteit Individuele informatie.nl.

 

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking-apparaten accepteert, zullen we geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en / of tracking-cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Met het voortdurende bezoek van deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we hebben voorzien in een andere methode of cookies accepteren op onze website.

 

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

 

Artikel 1 - Definities

1. Website (hierna: "Website") www.environ-design.com.

2. Partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de voor de verwerking verantwoordelijke"): omgevingsontwerp, gevestigd te veedijk 48, 5258 SW berlicum, Nederland, KvK-nummer: 74648721.

 

Artikel 2 - Toegang tot de website

 

Toegang tot en gebruik van de website is strikt persoonlijk. U zult onthouden van het gebruik van de gegevens en informatie van deze website voor uw eigen commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, met name ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 - Inhoud van de website

 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, opmerkingen, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt te gebruiken, worden beschermd door de wetten op intellectueel eigendom. eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, of alle of slechts een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Het feit dat de verantwoordelijke niet onmiddellijk actie kan ondernemen tegen een inbreuk, mag niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een verklaring van afstand of enig recht om de inbreukmaker te vervolgen.

 

 

Artikel 4 - Beheer van de website

 

Voor een goed beheer van de site kan de verantwoordelijke te allen tijde:

• de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren

• alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internetetiquette

• de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

1. De verantwoordelijke voor de verwerking is niet aansprakelijk voor storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in de werking van de website, waardoor de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of enige van zijn functionaliteiten wordt veroorzaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U moet alle nodige maatregelen treffen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder ben je verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.

2. De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor juridische procedures tegen u:

• vanwege het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn

• voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

3. De verantwoordelijke voor de verwerking is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website oploopt en u zult zich onthouden van elke volgende (juridische) actie tegen de verantwoordelijke.

4. Indien de verantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw (ab) gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle volgende schade van u te (her) claimen.

 

Artikel 6 - Verzameling van gegevens

1. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door (een) externe processor (en).

2. Persoonlijke gegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene").

3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiegegevens zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit of die natuurlijke persoon.

4. De persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de verzamelaar gebruikt om een ​​(commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden vastgelegd in een (elektronisch) register.

 

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

1. Krachtens artikel 13, lid 1